Aktuálně

Přijímáme nové členy dětského potápěčského kroužku pro rok 2018

Máme několik volných míst v začátečnickém kroužku potápění. Přihlásit se mohou děti ročník narození 2008 a starší. Doporučujeme, aby si děti před vstupem do kroužku přišli potápění zdarma vyzkoušet. Roční členský příspěvek v dětském potápěčském kroužku je 2.000,- Kč.

V začátečnickém kroužku potápění si děti osvojí základní potápěčské dovednosti s ABC (ploutve, maska, šnorchl) prostřednictvím her a cvičení. Cílem kroužku je poznat vodní prostředí, naučit se správné techniky potápění, které využijí při pokročilých kurzech. Ale hlavně by se měli děti naučit respektu k přírodě i sami k sobě.

Vánoční bazén Bílina

Vánoční bazén se koná ve středu 19.12.2018 od 18.45 hod.
Sraz v 18.30 hod. před hlavním vchodem bazénu v Bílině.